Dokumenty do umowy przedwstępnej

  1. Wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego Sprzedającego, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  2. Pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi do zawierania w imieniu Sprzedającego umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości objętych Umową. (Żeby zweryfikować złożone podpisy elektroniczne należy zapisać plik na dysku komputera i otworzyć plik w programie Adobe Reader)
  3. Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia Sprzedającego, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości objętej niniejszą Umową oraz obciążenia nieruchomości Sprzedającego służebnościami i prawami opisanymi w dalszej treści niniejszej Umowy. (Żeby zweryfikować złożony podpis elektroniczny należy zapisać plik na dysku komputera i otworzyć plik w programie Adobe Reader)
  4. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr V.18.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w Gminie Ustka (dalej mpzp), obejmującego obszar nieruchomości należącej do Sprzedającego.
  5. Rysunek mpzp z oznaczeniem etapów.
  6. Wyniki badań geotechnicznych dla terenu działek.

Przejdź na stronę główną serwisu

Inne dokumenty

  1. Załącznik nr 1 do Umowy – wstępny projekt podziału nieruchomości.
  2. Wstępny projekt podziału na mapie sytuacyjno – wysokościowej.
  3. Wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego APION, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Miłego dnia 🙂